• Κατηγορία: Μόνωση
 • Εταιρία προέλευσης: Knauf Insulation
 • Χώρα προέλευσης: Γερμανία
SUPAFIL ROOF

Ο παρθένος ορυκτοβάμβακας Supafil της Knauf Insulation εκτός από τα εξαιρετικά αποτελέσματα που παρουσιάζει στη μόνωση διπλής τοιχοποιίας με διάκενο, αποτελεί ιδανική λύση και για τη θερμομόνωση στέγης στην περίπτωση που υπάρχει κενό μεταξύ της πλάκας και της κεραμοσκεπής. Η αποτελεσματική μόνωση της στέγης είναι εξίσου σημαντική με αυτήν των περιμετρικών τοίχων αφού μέσω αυτής παρουσιάζονται μεγάλες απώλειες θερμότητας.

Supafil στέγη
Supafil στέγη
Είναι ένα πρωτοποριακό υλικό που επιτυγχάνει σημαντικά αποτελέσματα στη θερμομόνωση ενός κτιρίου, επιφέροντας εξοικονόμηση ενέργειας, άρα και κόστους έως και 70%. Επιπλέον είναι φιλικό προς το περιβάλλον αποτελούμενο από φυσικά και ανακυκλώσιμα υλικά. Το ενεργειακό του αποτύπωμα είναι ελάχιστό αφού σύμφωνα με έρευνες η ενέργεια που εξοικονομείται από τη χρήση του είναι έως και 1500 φορές χαμηλότερη από αυτήν που καταναλώνεται για την παραγωγή του. Ακόμη, δεν περιέχει φορμαλδεϋδες, πρόσθετα χρώματα, είναι μη εύφλεκτο και βελτιώνει αισθητά την ηχομόνωση του κτιρίου.
Η εφαρμογή του είναι εύκολη, καθαρή και γρήγορη, καθώς ολοκληρώνεται μέσα σε μια μόνο ημέρα από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας . Το υλικό έρχεται σε μορφή βάμβακος σε συμπιεσμένες συσκευασίες διευκολύνοντας τη μεταφορά και αποθήκευσή του. Διοχετεύεται με αέρα μέσα στο εσωτερικό της στέγης με ειδική πρέσα, δημιουργώντας ένα ενιαίο μονωτικό στρώμα που προστατεύει αποτελεσματικά το σπίτι σας. Όσο μεγαλύτερο είναι το πάχος αυτού του στρώματος, τόσο υψηλότερη είναι η θερμική αντίσταση R που επιτυγχάνεται και τόσο μικρότερες οι απώλειες θερμότητας.
Τα εξαιρετικά αποτελέσματα της θερμομόνωσης της στέγης με το Supafil δεν παρατηρούνται όμως μόνο κατά τις ψυχρές περιόδους, όπου το ζητούμενο είναι οι μικρότερες δυνατές απώλειες θερμότητας. Παρατηρούνται και κατά τις θερμές περιόδους του έτους και δη το καλοκαίρι λόγω του φαινομένου της χρονικής υστέρησης εισόδου των υψηλών θερμοκρασιών στο εσωτερικό του κτιρίου. Αυτό οφείλεται στις φυσικές και θερμικές ιδιότητες του παρθένου ορυκτοβάμβακα, όπως ο πολύ χαμηλός συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ = 0,034 W/mK) και η υψηλή θερμοχωρητικότητα (c=1030J/KgrK). Συνεπώς ελαχιστοποιείται η χρήση του κλιματιστικού και βελτιώνονται οι συνθήκες θερμικής άνεσης στο κτίριο.
ΟΦΕΛΗ
Συνοψίζοντας, τα οφέλη από τη χρήση του παρθένου ορυκτοβάμβακα Supafil στη θερμομόνωση στεγών είναι τα εξής:
 1. Δεν καταναλώνει χώρο από το κτίριο, ούτε εσωτερικά αλλά ούτε και εξωτερικά, κάνοντας χρήση του κενού που ήδη υπάρχει μεταξύ της πλάκας και της κεραμοσκεπής.
 2. Προσφέρει ιδανική θερμομόνωση με λ=0,034 W/mK
 3. Καθυστερεί σημαντικά την εισχώρηση της θερμότητας στο εσωτερικό του κτιρίου το καλοκαίρι, άρα και την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών.
 4. Βελτιώνει αισθητά την ηχομόνωση του κτιρίου.
 5. Δεν είναι πετρελαϊκό υλικό και συνεπώς δεν διογκώνεται. Έτσι δεν υπάρχει περίπτωση ζημιών στη στέγη κατά την εφαρμογή του.
 6. Γίνεται εύκολα και καθαρά μέσα μόνο σε μία ημέρα.
 7. Είναι ανακυκλώσιμο και οικολογικό υλικό, άκαυστο, χωρίς χημικά και φορμαλδεΰδες.
 8. Έχει εργοστασιακή εγγύηση από την KnaufInsulationγια 20 χρόνια ζωής.
 9. Επιτρέπει την καλύτερη διαπνοή της στέγης εφόσον έχει μ=1.
 10. Είναι λύση που επιδοτείται από το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».