Η F.U.V. Products ιδρύθηκε το 2013 ως παράρτημα της F.U.V Group. Μέσα από την έρευνα, αναζήτηση και δοκιμή νέων τεχνικών εφαρμογών και καινοτόμων υλικών, επισημάνθηκαν και καλύφθηκαν τα κενά στην τότε Ελληνική αγορά.

Εφαρμογές όπως η τεχνική της εμφύσησης, ο μηχανικός αερισμός με ανάκτηση θερμότητας, τα προϊόντα αεροστεγανότητας και η χρήση  φυσικών υλικών, εστιάζουν στην αναβάθμιση της εσωτερικής ποιότητας διαβίωσης παράλληλα με την εξοικονόμηση ενέργειας. 

Τελικός στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε χώρους με ευεξία όπου μπορεί κάποιος να ζει πιο υγιεινά και όχι μόνο με χαμηλό κόστος θέρμανσης, καθώς αυτά τα δύο δεν ταυτίζονται απαραίτητα.

Το βασικό μας αντικείμενο είναι η τεχνογνωσία

Τα προϊόντα και οι τεχνικές που προτείνουμε, έχουν δοκιμαστεί και επιλεχθεί από εμάς ως σύμβουλους μηχανικούς και όχι απλά ως μεταπωλητές ή αντιπρόσωπους κάποιων εταιριών. Για αυτό τον λόγο έχουμε όλη την ελευθερία να επισημάνουμε τα θετικά και αρνητικά κάθε προϊόντος, κάνοντας έντιμες συγκρίσεις και προτείνοντας τις βέλτιστες λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες του εργοδότη, τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και τους επιθυμητούς στόχους. 

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σήμερα βλέπουμε την εξέλιξη της Ελληνικής αγοράς σε τεχνικές που προσπαθούμε να μεταφέρουμε στο συγκεκριμένο κλάδο από το 2005. Το γεγονός αυτό μας δίνει κουράγιο και πίστη να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο.

Παράλληλα, τα πολύ θετικά αποτελέσματα που λαμβάνουμε από τους πελάτες μας, επιβεβαιώνουν την αρχική μας επιλογή: Να αφήσουμε έναν κόσμο καλύτερο από αυτόν που βρήκαμε!

Θεόδωρος Σωτήριος Τούντας

Αρχιτέκτων Μηχανικός, Ενεργειακός σύμβουλος CasaClima

Θερμομόνωση με εμφύσηση

Η τεχνική της εμφύσησης προσφέρει την πιο ευέλικτη, καθαρή και οικονομική λύση θερμομόνωσης στη σημερινή αγορά. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που από το 2013 έχουμε δοκιμάσει και αναπτύξει τη συγκεκριμένη τεχνική με τον παρθένο ορυκτοβάμβακα Supafil της Knauf Insulation.

Περισσότερα

Προϊόντα αεροστεγανότητας

Όσο εξελίσσεται η τεχνολογία των κουφωμάτων, τόσο αυξάνονται οι απαιτήσεις για την σωστή του τοποθέτηση. Το σύγχρονο κούφωμα αποτελεί το πιο ακριβό κομμάτι μιας κατασκευής, είναι η πιο ακριβή επένδυση που κάνει ο ιδιοκτήτης και μια λανθασμένη τοποθέτηση μπορεί να μειώσει σε μεγάλο βαθμό τα επιδιωκόμενα οφέλη. Επιπλέον, οι θερμοπροσόψεις έρχονται να αγκαλιάσουν τα νέα κουφώματα και απαιτούνται νέες τεχνικές τοποθέτησής τους.

Περισσότερα

Κτιριακός πνεύμονας

Όσο καλύτερα μονώνουμε, τόσο καλύτερα θα πρέπει να αερίζουμε! Με την εξοικονόμηση ενέργειας από την αντικατάσταση των κουφωμάτων, παρατηρούνται φαινόμενα εσωτερικού κορεσμού της υγρασίας. Αυτό είναι φυσικό φαινόμενο γιατί ο ανεξέλεγκτος αερισμός που γινόταν από τα παλιά κουφώματα πλέον έχει σταματήσει. Ενώ μειώνουμε τις θερμικές απώλειες, δημιουργούμε το φαινόμενο του αρρώστου κτιρίου, τόσο με την εμφάνιση μούχλας σε τοίχους όσο και με τη δημιουργία ανθυγιεινών συνθηκών εσωτερικής άνεσης.

Περισσότερα

Φυσική δόμηση

Μέχρι σήμερα το πρόβλημα της ανοδικής υγρασίας προσπαθούσε να αντιμετωπιστεί με διάφορες τεχνικές εφαρμογές, αλλά στο τέλος τα αποτελέσματα ήταν πενιχρά. Όταν ο εχθρός μας είναι η φύση, τότε είναι σίγουρα πιο δυνατός και η μόνη λύση είναι να διαχειριστούμε το πρόβλημα αντί να το αντιμετωπίσουμε. Ένα 100% φυσικό σύστημα έρχεται να δώσει την οριστική λύση σε ένα φυσικό πρόβλημα.

Περισσότερα