ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ

PPC01 ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

Ειδικό προστατευτικό προφίλ επιχρισμάτων για το σφράγισμα του κουφώματος σε υπάρχοντα τοίχο κατά την ανακαίνιση.

PPC04 HANNOBAND 3E-UA

Αυτοδιογκούμενη ταινία πολυουρεθάνης πολλαπλής χρήσης

PPC08 Vitoseal 100

Αφρώδης ταινία PVC για τη στεγάνωση της έδρασης

PPC09 MS POWERFLEX 25

Σιλικόνη σφράγισης-επικόλλησης κουφωμάτων

PPC10 ELASTOSHAUM

Σιλικόνη σφράγισης-επικόλλησης κουφωμάτων

PPC25 Μεμβράνη DUOEasy 240N

Αυτοκόλλητη μεμβράνη μεταβλητής ανεμοπερατότητας και υγροστεγανότητας για εσωτερική και εξωτερική χρήση