ΜΕΜΒΡΑΝΗ DUO EASY 240N

Κωδικός: PPC01

Κωδικός: PPC25

Μεμβράνη DUO Easy 240N

 

Αυτοκόλλητη μεμβράνη μεταβλητής ανεμοπερατότητας και υγροστεγανότητας για εσωτερική και εξωτερική χρήση

 

Μεμβράνη μεταβλητής αντίστασης κατασκευασμένη από τροποποιημένο ύφασμα πολυαμιδίου, αποτελούμενο από έναν αδιάβροχο οπλισμό 5 στρώσεων. Η μια πλευρά της είναι αυτοκόλλητη με τη χρήση ακρυλικών συστατικών και ιδιαίτερα υψηλής κολλητικής ισχύος. Για την εύκολα εφαρμογή της διαθέτει δύο λωρίδες που μπορούν να αποκολληθούν τμηματικά. Μπορεί να επενδυθεί με κάθε είδους σοβά.  Η ιδιότητά της ως προς τη διάχυση των υδρατμών Sd είναι μεταβλητή με αποτέλεσμα να μπορεί να εφαρμόζεται τόσο σε εσωτερικές όσο και σε εξωτερικής πλευρές.

Πεδία εφαρμογής

Μεταβλητή ιδιότητα σημαίνει ότι η τιμή Sd* είναι μεταξύ 0,2 και 12 μέτρων και θα συμπεριφέρεται διαφορετικά κατά περίπτωση: Από έξω που συνήθως υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό υγρασίας και προς τα μέσα, θα προσφέρει μεγαλύτερη αντίσταση στους ατμούς (12 μέτρα), ενώ από μέσα προς το εξωτερικό περιβάλλον θα είναι πολύ διαπερατό (0,2 μέτρα) επιτρέποντας τη διάχυση των υδρατμών. Άρα σε περίπτωση που συσσωρευτεί υγρασία μεταξύ κουφώματος και τοίχου, αυτή θα κινηθεί προς το εξωτερικό περιβάλλον, αφήνοντας πάντα το σημείο του συνδέσμου στεγνό και αποτρέποντας έτσι την πιθανότητα συμπύκνωσης και μούχλας στο εσωτερικό του χώρου. Η μεμβράνη μεταβλητής αντίστασης SD Duo Easy® συστήνεται να τοποθετηθεί τόσο σε εσωτερικά όσο και στο εξωτερικά σημεία.

Αφού καθαρίσετε καλά την επιφάνεια του κουφώματος και του τοίχου, εφαρμόστε την ταινία ξεκινώντας από κάτω προς τα πάνω. Στις γωνίες δημιουργήστε μια σχισμή που να σας επιτρέπει στη συνέχεια να γυρίσετε την μεμβράνη προς τον τοίχο και να την κολλήσετε. Η ταινία θα πρέπει να σοβατιστεί εντός 3 μηνών από την εφαρμογή της.