Αερισμός και πρόληψη από τον Covid 19

Η ανάγκη του αερισμού ήταν πάντα επιτακτική και με τη σημερινή πανδημία αποδεικνύεται η σημασία του μηχανικού αερισμού για την εναλλαγή και ανανέωση του αέρα. Σε ένα άρθρο της ισπανικής El Pais φαίνεται πολύ ξεκάθαρα ο τρόπος διάδοσης μιας οποιασδήποτε ίωσης μέσω των αερολυμάτων.

Επικοινωνία