Κοστολόγηση Supafil

Είμαστε περήφανοι που από το 2013 σε συνεργασία με την Knauf Insulation έχουμε φέρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την τεχνολογία της εμφύσησης και συγκεκριμένα την εφαρμογή του παρθένου ορυκτοβάμβακα Supafil.
Τα θετικά αποτελέσματα είναι πλέον πολλά και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που δεν έχουμε μόνο συνεισφέρει στη μείωση των καταναλώσεων θέρμανσης και ψύξης σε κατοικίες και χώρους εργασίας σε όλη την Ελλάδα, αλλά κυρίως έχουμε βελτιώσει τις εσωτερικές συνθήκες άνεσης.
Αυτό γιατί εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας το Supafil προσφέρει ηχομόνωση, διαπνοή των υδρατμών και επιπλέον ασφάλεια καθώς είναι άκαυστο υλικό!
Ο εύκολος αυτός οδηγός αυτός είναι αποτέλεσμα της εξαετούς εμπειρίας που αποκτήσαμε από την έρευνα, ανάλυση και καταγραφή πολλών κτιρίων που είχαμε την ευκαιρία να αναβαθμίσουμε ενεργειακά.
Ακολουθώντας τον μπορέσετε να εκτιμήσετε εύκολα το κόστος της εφαρμογής, να συγκρίνετε και να αποφασίσετε ανάλογα.

Η ενδιάμεση θερμομόνωση την περιμετρικών τοίχων σε υπάρχουσες κατοικίες, είναι εφικτή μόνο στην περίπτωση που οι τοίχοι χτίστηκαν με την τεχνική της «ψαθωτής τοιχοποιίας».

Ψαθωτή είναι η τοιχοποιία με διάκενο στο εσωτερικό της.

Αποτελείται από δύο παράλληλες δρομικές τοιχοποιίες με όρθια εξάοπα τούβλα,οι οποίες είναι δεμένες μεταξύ τους ανά τακτά διαστήματα με κάθετα τούβλα, τα λεγόμενα κλειδιά.

Αυτή η τεχνική ακολουθήθηκε σε όλες τις μεταπολεμικές κατασκευές από τις αρχές του 1950 και μέχρι τον κανονισμό της θερμομόνωσης (ΦΕΚ 362/Δ’/4.7.1979) ο οποίος άρχισε να εφαρμόζεται από το 1980.

Το σκεπτικό της παραπάνω τεχνικής ήταν η δημιουργία ενός κενού αέρος, ως είδος μόνωσης του κτιριακού κελύφους καθώς τότε δεν υπήρχαν στην αγορά μονωτικά υλικά.

Η ενδιάμεση μόνωση με το σύστημα της εμφύσησης κάνει χρήση αυτού του κενού, το οποίο κυμαίνεται συνήθως από επτά (7) μέχρι δέκα (10) εκατοστά, επιτυγχάνοντας έτσι ένα ενιαίο μονωτικό στρώμα πάχους ίσου με το κενό μεταξύ των τοίχων.

 

Οδηγίες

Ακολουθήστε βήμα προς βήμα τις οδηγίες και για κάθε είδους απορία επικοινωνήστε στο 210 29 28 391 ή στο info@fuv.gr.

Έστω ότι αυτό είναι το διαμέρισμά σας. Βρίσκεται στον έκτο όροφο και έχει τρεις πλευρές εκτεθειμένες.

Βήμα πρώτο: Επιφάνειες τοίχων

Υπολογίζουμε όλους τους περιμετρικούς τοίχους:

Μετράμε και πολλαπλασιάζουμε Μήκος x Ύψος σε κάθε τοίχο ξεχωριστά.

 

Τοίχος Α1: 4,20 x 3.00 = 12,60μ²

Τοίχος Α2: 3,20 x 3.00 =   9,60μ²

Τοίχος Α3: 0,50 x 3.00 =   1,50μ²

Τοίχος Α4: 2,80 x 2.85 =   7,98μ²

Σε αυτή τη περίπτωση που δεν έχουμε πρόσβαση από έξω, μπορούμε να μετρήσουμε τον τοίχο από μέσα.

Τοίχος Α5: 4,20 x 2,85 = 11,97μ²Σε περίπτωση που υπάρχει διπλανό κτίριο και δεν είναι όλος ο τοίχος του δωματίου προς εξωτερικό χώρο, υπολογίζουμε μόνο το τμήμα που είναι εκτεθειμένο.

Στη συνέχεια προσθέτουμε τις παραπάνω επιφάνειες των τοίχων και κρατάμε το άθροισμα.

12,60 + 9,60 + 1,50 + 7,98 + 11,97 = 43,65 μ² Επιφάνειες τοίχων

Βήμα δεύτερο: Ανοίγματα

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε τις επιφάνειες των ανοιγμάτων ως εξής:

Άνοιγμα Β1: 1,20 x 2.20 = 2,64μ²

Άνοιγμα Β2: 1,20 x 2.20 = 2,64μ²

Άνοιγμα Β3: 1,10 x 1,20 =1,32μ²

Άνοιγμα Β4: 1,10 x 1,20 =1,32μ²

 

Προσθέτουμε και κρατάμε το άθροισμα.

 

2,64 + 2,64 + 1,32 + 1,32 = 7,92μ² Επιφάνειες ανοιγμάτων

Βήμα τρίτο: Κολώνες και δοκάρια

 

Σε αυτό το σημείο μετράμε τις κολώνες και τα δοκάρια που δεν μπορούμε να μονώσουμε. Υπάρχει ένας προσεγγιστικός και αποδεκτός υπολογισμός από τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων για τέτοιες περιπτώσεις.

Από το σύνολο των επιφανειών, δηλαδή τον αριθμό 43,60μ² (επιφάνειες τοίχων) που βρήκαμε παραπάνω, θα αφαιρέσετε το ποσοστό που αναλογεί στην περίπτωσή σας.

 

Αν είστε σε πολυκατοικία που έχει μέχρι 5 ορόφους

 • και το διαμέρισμά σας είναι γωνιακό, θα αφαιρέσετε το 15%.
 • αν είναι ανάμεσα σε άλλα διαμερίσματα θα αφαιρέσετε το 25%.

 

Αν είστε σε πολυκατοικία που έχει περισσότερους από 5 ορόφους

 • και το διαμέρισμά σας είναι γωνιακό, θα αφαιρέσετε το 22%.
 • αν είναι ανάμεσα σε άλλα διαμερίσματα θα αφαιρέσετε το 30%.

43,60 * 22% = 9,59 μ² Επιφάνειες από μπετό

 

Αυτό είναι το ποσοστό της επιφάνειας από οπλισμένο σκυρόδεμα (=μπετόν) στη συνολική επιφάνεια των τοίχων σας.

 

Βήμα τέταρτο: Υπολογισμός καθαρών επιφανειών

 

Οι καθαρές επιφάνειες που θα μονωθούν με το Supafil είναι:

 

Επιφάνειες τοίχων μείον Επιφάνειες ανοιγμάτων μείον Επιφάνειες από μπετό =

 

43,60μ²7,92μ²9,59μ² = 26,09μ²

 

Βήμα πέμπτο: Τελικός υπολογισμός

Τέλος, για να καταλήξουμε στην κοστολόγηση θα πρέπει να γνωρίζουμε το κενό ανάμεσα στα τούβλα. Συνήθως αυτό είναι 7 ή 8 εκατοστά.

Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε με τους εξής δύο μη καταστροφικούς τρόπους:

 1. Κοιτάξτε τα δοκάρια και τις κολώνες στο σημείο του εξωτερικού τοίχου.

Περίπτωση Α

Αν το δοκάρι προεξέχει ελάχιστα ή καθόλου από τον τοίχο, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουμε διάκενο γιατί τα δοκάρια είναι συνήθως 30-35 εκατοστά.

Περίπτωση Β

          Αν βλέπουμε το δοκάρι να προεξέχει από 7 εκατοστά και περισσότερο, τότε είναι    πιθανό να μην υπάρχει διάκενο.

2. Μετρήστε το πάχος ενός τοίχου, ανοίγοντας ένα παράθυρο ή μία μπαλκονόπορτα. Το πάχος του τοίχου πρέπει να είναι από 22 εκατοστά και πάνω.

Ενδεικτικά παραθέτουμε τις ακόλουθες φωτογραφίες όπου δημιουργήσαμε τεχνητά ένα κομμάτι τοίχου για να σας δείξουμε πως είναι κατασκευασμένη η ψαθωτή τοιχοποιία στον οποία είναι δυνατή η εφαρμογή του Supafil.

Στην ακόλουθη βλέπετε τον τοίχο με τα κομμάτια του ξύλου ως σοβά πάχους 1,5 εκατοστών. Στην πραγματικότητα το πάχος του σοβά είναι μεγαλύτερο γιατί καλύπτει ατέλειες στο αλφάδιασμα των τοίχων και για αυτό τον λόγο είναι από 22 εκατοστά και πάνω.

Στις φωτογραφίες που ακολουθούν φαίνεται η παραπάνω τομή του ψαθωτού τοίχου σε πραγματικές συνθήκες.

 

Η επόμενη κίνηση είναι το αυτονόητο τρύπημα ως εξής:

 1. Τρυπήστε σε κάποιο σημείο, αφού σιγουρευτείτε ότι δεν βρίσκεστε σε ηλεκτρολογικό η υδραυλικό πέρασμα και μετρήστε πόσο μπαίνει μέσα το τρυπάνι. Στη συνέχεια αφαιρέστε 8 εκατοστά (το πάχος του τούβλου με τον σοβά). Αν το τρυπάνι μπαίνει 15 εκατοστά μέχρι να ακουμπήσει τον απέναντι τοίχο, τότε επιβεβαιώνετε ότι το διάκενό σας είναι 7 τουλάχιστον εκατοστά.

Προσοχή

Συνιστούμε να τρυπάτε προσεχτικά και το πολύ έως 10-11 εκατοστά μέχρι να νοιώσετε ότι ξετρυπήσατε το πρώτο τούβλο. Διαφορετικά αν εξακολουθείτε να τρυπάτε τοίχο, αυτός θα είναι μονός ή μπατικός χωρίς διάκενο. Στις ακόλουθες εικόνες βλέπετε μια τέτοια περίπτωση που έγινε η τρύπα σε μονό τοίχο και το τρυπάνι βγήκε έξω.

Αν το δοκάρι προεξέχει πολύ θα πρέπει να μας βάλει σε υποψίες και καλό είναι να αποφύγουμε τις τρύπες γιατί είναι πιθανό να μην υπάρχει αρκετό διάκενο έως και καθόλου.

 1. Εναλλακτικά μπορείτε να τρυπήσετε πίσω από μία υπάρχουσα πρίζα όπως βλέπετε και στις ακόλουθες φωτογραφίες, έτσι αποφεύγετε το τρύπημα σε καθαρό και ορατό σημείο του τοίχου. Στη συνέχεια μετράτε το βάθος της τρύπας με ένα μέτρο (προτείνουμε να κατεβάσετε τον γενικό του ρεύματος).
 

Αν παρόλα αυτά μετρήσετε μόνοι σας και δεν είστε σίγουροι για το ακριβές διάκενο των τοίχων αλλά θέλετε να καταλήξετε σε μια προσεγγιστική κοστολόγηση μπορείτε απλά να χρησιμοποιήσετε το κόστος των 30€/μ² που αντιστοιχεί για το διάκενο των 7 εκατοστών.

 

Οπότε στην περίπτωση του παραδείγματος που εξετάζουμε το κόστος είναι:

26,09μ² x 30,00€ = 782,27€ + ΦΠΑ 24%

                             = 782,27€ + 187,85€ = 970,55€ τελικό κόστος εφαρμογής

 

Σημαντικές διευκρινήσεις

 

 1. Αν έχετε συρόμενα χωνευτά κουφώματα, δεν μπορείτε να κάνετε τη συγκεκριμένη εφαρμογή.
 2. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον αποφασίσετε να κάνετε την ενδιάμεση θερμομόνωση μαζί μας, θα γίνει επίσκεψη στον χώρο σας από τεχνικό για την χαρτογράφηση των τοίχων και τις απαραίτητες προεργασίες. Δηλαδή θα γίνει μια ή περισσότερες τρύπες σε κάποιους τοίχους, θα επιβεβαιωθεί το διάκενο με ενδοσκόπιο και οι συνολικές διαστάσεις. Με αυτό τον τρόπο θα εξοικονομηθεί χρόνος κατά την ημέρα της εφαρμογής.
 3. Αν το διάκενο είναι μεγαλύτερο από 7 εκατοστά, θα πρέπει να γίνει νέα κοστολόγηση γιατί ευλόγως μεγαλώνει η απαιτούμενη ποσότητα του υλικού.
 4. Στις εργασίες συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση του υλικού, καθώς και το κλείσιμο των οπών.
 5. Δεν συμπεριλαμβάνονται επιπρόσθετες εργασίες όπως βαψίματα, σκαλωσιές ή οτιδήποτε άλλο τυχόν απαιτηθεί.
 6. Σας συστήνουμε να μονώσετε όλους τους περιμετρικούς τοίχους του διαμερίσματός σας και όχι μόνο ένα ή δύο που θεωρείτε πιο παγωμένους λόγω προσανατολισμού. Ζητήστε να σας εξηγήσουμε τον λόγο.

 

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και ελπίζουμε σε συνεργασία