Δεν βοηθάει που αερίζω όλη μέρα και το βράδυ κλείνω τα παράθυρα;

Όχι, αντιθέτως με αυτό τον τρόπο δημιουργείται μεγαλύτερο πρόβλημα γιατί ο αερισμός πρέπει να γίνεται σε συχνά και μικρά διαλείμματα. Αν αερίζουμε πολλές συνεχόμενες ώρες τον χειμώνα, «αδειάζουμε» όλη η θερμοχωρητικότητα του σπιτιού και παγώνουμε τα δομικά στοιχεία που διατηρούν ζεστό τον χώρο Τοίχοι, δάπεδο, οροφή). 

Στη συνέχεια καταναλώνουμε πολλαπλάσια ενέργεια για να ξαναθερμάνουμε τον χώρο που προηγουμένως παγώσαμε. Έτσι δημιουργούμε ένα θερμικό σοκ στα δομικά στοιχεία με συνέπεια τη επικείμενη δημιουργία υγροποιήσεων σε αυτά.Τέλος, το βράδυ που χρειάζεται να γίνει ο σωστός αερισμός γιατί έχει μαζευτεί η οικογένεια και εκτοξεύεται η υγρασία, το σπίτι μένει σφραγισμένο προφανώς γιατί κάνει περισσότερο κρύο και έτσι επιδεινώνεται το φαινόμενο του αρρώστου κτιρίου.

Επικοινωνία