Τι διαφορετικό κάνει ο Κτιριακός Πνεύμονας, πως λειτουργεί;

Τοποθετείται μια σωλήνα σε ένα σημείο του δωματίου που επικοινωνεί με τον εξωτερικό χώρο. Μέσα στη σωλήνα είναι ο μηχανισμός με τον εναλλάκτη θερμότητας και δύο ανεμιστηράκια. Χωρίς να απαιτείται καμία επέμβαση από εμάς, αυτά λειτουργούν συνέχεια ως εξής:

  1. για 1,5 λεπτό βγάζει τον ζεστό αλλά μπαγιάτικο αέρα από τον χώρο
  2. έτσι θερμαίνει τον εναλλάκτη που βρίσκεται μέσα στη σωλήνα
  3. μετά για άλλο 1,5 λεπτό φέρνει μέσα τον εξωτερικό φρέσκο αέρα
  4. αυτός προθερμαίνεται από τον εναλλάκτη και μπαίνει στον χώρο πιο ζεστός

 

Παράδειγμα:

  • Τον χειμώνα έξω έχει 10°C και μέσα έχω 20°C
  • Αν αερίσω παραδοσιακά (με το άνοιγμα των παραθύρων) θα βάλω μέσα φρέσκο αέρα στους 10°C και θα πρέπει να τους ζεστάνω, άρα θα καταναλώνω ενέργεια για 10°C!
  • Με τον μηχανισμό βάζω μέσα τον απαιτούμενο αέρα στους 15°C και έτσι θα χρειαστώ ενέργεια για να ζεστάνω C, οπότε έχω εξοικονόμηση 50% στη θέρμανση!

 

Επικοινωνία