Διαφήμιση Supafil: Η θερμομόνωση με εμφύσηση στα παλιά κτήρια

Η FUV παρουσιάζει νέους τρόπους και νέα υλικά για την ενεργειακή αναβάθμιση των παλιών κατασκευών. Το Supafil, ο παρθένος ορυκτοβάμβακας της Knauf Insulation, έρχεται να δώσει μια πολύ πρακτική και οικονομική λύση για τις κατασκευές μέχρι το 1980 που έχουν διάκενο στους τοίχους.

Επικοινωνία