ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ

Υπάρχουν επτά ποιοτικές και ποσοτικές διαφορές μεταξύ των δύο αποκεντρωμένων μηχανισμών:

  1. Ποσοστό ανάκτησης θερμότητας και ποιότητα εναλλάκτη
  2. Ηχομόνωση & ήχος λειτουργίας
  3. Θερμομόνωση
  4. Ποιότητα φίλτρων
  5. Ποιότητα ανανέωσης του αέρα και εξυγίανση χώρου
  6. Αεροστεγανότητα
  7. Κατανάλωση ρεύματος

 

1. ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Ο βασικός λόγος αγοράς ενός Κτηριακού Πνεύμονα είναι ο εναλλάκτης και το ποσοστό ανάκτησης που προσφέρει. Ας δούμε τις διαφορές μεταξύ αμφίδρομου και διασταυρούμενου μηχανισμού:

ΑΜΦΙΔΡΟΜΟ: Pico hp2

Το εσωτερικό στοιχείο είναι κεραμικό και λειτουργεί περισσότερο ως θερμοσυσσωρευτής, παρά ως θερμικός εναλλάκτης. Παρότι η κατασκευάστρια εταιρεία επιβεβαιώνει το ποσοστό ανάκτησης πάνω από 90%, στην πραγματική χρήση του, δεν ξεπερνά το 45%. Αυτό γιατί στον συνολικό χρόνο λειτουργίας του ΔΕΝ μπορεί να προσφέρει συνεχή ανάκτηση 90% για 70’’! Όσο θα φέρνει τον κρύο αέρα μέσα στον χώρο, τόσο θα κρυώνει το κεραμικό, οπότε η ανάκτηση θα μειώνεται σταδιακά σε 60%, 40%, 10% μέχρι να παγώσει τελείως.

Δηλαδή, αδειάζει η θερμοχωρητικότητα του κεραμικού θερμοσυσσωρευτή μέχρι να αλλάξει ροή στο ανεμιστηράκι και να ξαναζεσταθεί με την αποβολή του μπαγιάτικου αέρα.

 2. ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & ΗΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΜΦΙΔΡΟΜΟ: Pico hp2

Οι μηχανισμοί αμφίδρομης ροής αποτελούνται από μια διαμπερή τρύπα στον τοίχο η οποία θα μένει πάντα ανοιχτή. Δηλαδή ακόμα και μετά την τοποθέτηση του εναλλάκτη στην τρύπα μαζί με τον ηλεκτρονικό μηχανισμό ελέγχου, δεν δίνεται η δυνατότητα σφραγίσματός της. Αυτό σημαίνει ότι δυσχεραίνουμε την ηχομόνωση του κτηριακού κελύφους και ο θόρυβος μεταφέρεται πιο εύκολα από μέσα προς τα έξω και αντίστροφα, σαν να έχουμε μια ανοιχτή τρύπα απορροφητήρα. Κατά τη λειτουργία του, η παραγωγή ήχου κυμαίνεται από 25dB έως και 37dB στα τρία μέτρα, ανάλογα με την ταχύτητα που θα επιλεχθεί.

ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΟ: Thesan Aircare

Ο διασταυρούμενος μηχανισμός χρειάζεται δύο τρύπες οι οποίες έχουν πιστοποίηση ως προς την ηχομόνωση τους Dn,e,w = 53. Δηλαδή μέσα στο κουτί του μηχανισμού έχουν τοποθετηθεί ειδικά ηχομονωτικά υλικά για την αποτροπή της απευθείας μετάδοσης του ήχου.

Κατά τη λειτουργία του, η παραγωγή ήχου κυμαίνεται από 17,90dB έως και 35,70dB στα τρία μέτρα, ανάλογα με την ταχύτητα που θα επιλεχθεί.