Επίδειξη: Γιατί είναι το Supafil πράσινη ενέργεια;

Σε μόλις 2 λεπτά, προσπαθούμε να εξηγήσουμε τον όρο πράσινη ενέργεια! Θέλουμε να τονίσουμε τη διαφορά που έχει η ενέργεια που εξοικονομείται από την ενέργεια που παράγεται. Αν αυτό γίνει κατανοητό, θα βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το κοινό να κάνει καλύτερες επιλογές.

Επικοινωνία