Επίδειξη Supafil: Θερμομόνωση μεσοτοιχίας σε μία μόνο ημέρα

Με την καινοτόμο μέθοδο της εμφύσησης μπορεί να βρεθεί μια έντιμη συμβιβαστική λύση στο θέμα της θερμομόνωσης υφιστάμενων κτιρίων, όταν δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές.

Επικοινωνία