Επίδειξη Supafil: Θερμομόνωση στέγης στην Αθήνα

Πολλές στέγες είναι κατασκευασμένες μ καθόλου μόνωση ή πολύ μικρό πάχος (3 ή 5 εκατοστά). Ο παρθένος ορυκτοβάμβακας της Knauf Insulation μπορεί να διανεμηθεί πολύ εύκολα ακόμα και στις πιο απρόσιτες περιοχές μιας στέγης. Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί σε μία μόνο ημέρα και το αποτέλεσμα είναι η προστασία από τον ήλιο το καλοκαίρι, η διατήρηση της ζέστης τον χειμώνα με παράλληλη διάχυση των υδρατμών και ακαυστότητα.

Επικοινωνία