Ενδιάμεση μόνωση εξωτερικών τοίχων με Supafil

Ως πελάτης της F.U.V. Constructions θέλω να μοιραστώ αυτή τη λύση ενδιάμεσης μόνωσης εξωτερικών τοίχων με διάκενο 7-8 cm. Οι εργασίες έλαβαν χώρα στο Περιστέρι του Ν. Αττικής τον Οκτώβριο του 2015. Γρήγορη (εντός μιας ημέρας) και πιο οικονομική λύση από αυτή με κέλυφος.

Επικοινωνία