Επίδειξη Supafil: Τι συμβαίνει σε ένα τοίχο όταν γεμίζει (εργαστήριο)

Δείτε πως γίνεται η πλήρωση του τοίχου και τον τρόπο διάχυσης του παρθένου ορυκτοβάμβακα μέσα στον τοίχο. Η ενιαία πυκνότητα διασφαλίζεται από εκπαιδευμένο εφαρμοστή.

Επικοινωνία