Σε υπόγειο διαμέρισμα που οι τοίχοι είναι σε επαφή με το έδαφος, κάθε χρόνο ο ιδιοκτήτης αναγκαζόταν να βάφει τους τοίχους ενώ παράλληλα είχε πολλά υψηλά ποσοστά υγρασίας στον χώρο.

Με το σύστημα Muffaway λύθηκε οριστικά το πρόβλημα καθώς ξηλώθηκε όλος ο σαθρός σοβάς και αντικαταστάθηκε από τις έτοιμες πλάκες Muffaway.