ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Πλέον γίνεται όλο και πιο κατανοητό ότι πριν φέρουμε τον αέρα μέσα στα σπίτια μας, είναι καλό να τον φιλτράρουμε, ιδιαίτερα στις πόλεις με τα αερολύματα και την αιθαλομίχλη τον χειμώνα. Ο καλύτερος τρόπος επίτευξης ενός φιλτραρισμένου αερισμού είναι η εγκατάσταση ενός αποκεντρωμένου συστήματος αερισμού με εναλλάκτη θερμότητας σε κάθε δωμάτιο.

Τοποθετώντας από έναν Κτηριακό Πνεύμονα σε κάθε χώρο εξασφαλίζετε τη σωστή και απαραίτητη εναλλαγή του αέρα στο περιβάλλον που ζείτε ή εργάζεστε, κερδίζοντας περισσότερη υγιεινή και αποτρέποντας μια σειρά από αναπνευστικά προβλήματα που δημιουργούνται.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ;

Το Aircare ES αποτελεί μια αξιόπιστη λύση που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από ένα κεντρικό σύστημα όπως μπορείτε να δείτε και σας διαγράμματα με τις δύο εναλλακτικές εγκαταστάσεις στο ίδιο διαμέρισμα.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 1. Πρέπει να δεσμευτεί ένας χώρος από το σπίτι για την κεντρική μονάδα
 2. Απαιτούνται αρκετές ημέρες εργασίας σε όλο τον σπίτι
 3. Πρέπει να κατασκευαστούν ψευδοροφές και ψευτοδόκαρα για να κρύψουν τα κανάλια
 4. Πρέπει να δημιουργηθεί αποχέτευση για την αποβολή των συμπυκνωμάτων
 5. Απαιτείται εξειδικευμένο συνεργείο για την συντήρηση του μηχανήματος και αντικατάσταση των φίλτρων
 6. Απαιτείται τακτικός καθαρισμός στους αεραγωγούς με εξειδικευμένο συνεργείο

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 1. Τοποθετείται εύκολα σε λίγες ώρες και αρκεί μια παροχή ρεύματος
 2. Το φίλτρο αντικαθίσταται εύκολα από εσένα

Τόσο απλά…

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το Ελληνικό κτηριακό απόθεμα παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά σε περιοχές υπό οικοδομική ανάπτυξη από περιοχές με υφιστάμενα κτήρια. Αυτό αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος της κατασκευής καθώς είναι πολύ περισσότερα τα υπάρχοντα κτήρια στα οποία κυριαρχούν οι παρεμβάσεις ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης, από αυτά που πρόκειται να χτιστούν.

Παρότι τα υπό κατασκευή κτίρια είναι σε πιο ευνοϊκή θέση καθώς οι εγκαταστάσεις αερισμού  μπορούν να γίνουν πιο εύκολα, τα αποκεντρωμένα συστήματα είναι ιδανικά τόσο για τα νέα όσο και για τα υπάρχοντα κτήρια για τους ακόλουθους λόγους:

 • Ευελιξία εγκατάστασης (μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε χώρο αρκεί να υπάρχει ένα κούφωμα)
 • Μειωμένος απαιτούμενος όγκος στον χώρο (δεν χρειάζονται ψευδοροφές)
 • Το κόστος εγκατάστασης είναι σημαντικά χαμηλότερο από τα κεντρικά συστήματα
 • Εύρος πιθανών εφαρμογών (επίτοιχο, επικαθήμενο, χωνευτό)
 • Προσαρμογή της ροής του αέρα σε κάθε δωμάτιο ξεχωριστά καθώς μπορεί να προγραμματιστεί με ένα κινητό ή τηλεκοντρόλ χωρίς την προσθήκη περαιτέρω εξοπλισμού
 • Αυτόνομη διαχείριση, δεν εξαρτάται από άλλες ιδιοκτησίες όπως σε κεντρικά συστήματα πολυκατοικίας
 • Μικρές διαδρομές του αέρα που σημαίνει πολύ υψηλότερη απόδοση
 • Εξαιρετικά εύκολη συντήρηση
 • Απλός και γρήγορος καθαρισμός φίλτρου, ο οποίος μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας από τον χρήστη
 • Χωρίς τη χρήση αεραγωγών, εκτός από τη μεγιστοποίηση της απόδοσης αποτρέπεται ο απαραίτητος καθαρισμό τους
 • Πλήρης αποτροπή της παρουσίας βακτηρίων λόγω έλλειψης ή λανθασμένης απολύμανσης στους αεραγωγούς
 • Κανένα κόστος απολύμανσης ή καθαρισμού από εξωτερικές εταιρείες
 • Ιδιαίτερα χαμηλός ήχος χρήσης

Το Aircare είναι ένα ευέλικτο σύστημα ελεγχόμενου μηχανικού αερισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε χώρο διαβίωσης ή εργασίας και προσαρμόζεται εύκολα σε όλες τις κατασκευαστικές ανάγκες.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των αποκεντρωμένων συστημάτων, δηλαδή αυτών της αμφίδρομης ροής και της διασταυρούμενης ροής.

Διαφορές μεταξύ αμφίδρομου και διασταυρούμενου μηχανισμού

.