Ρεπορτάζ Supafil: Όταν μιλάνε οι πελάτες μας!

Από το 2013 είμαστε οι πρώτοι που φέραμε την τεχνική της εμφύσησης στην Ελλάδα. Επικοινωνούμε με τους ιδιοκτήτες που εφάρμοσαν την τεχνική μας και μπόρεσαν να ζήσουν καλύτερα. Γνωρίστε την ενέσιμη θερμομόνωση με το Supafil στο ενδιάμεσο των τοίχων

Επικοινωνία