Ρεπορτάζ Supafil: Η πρώτη επίσημη παρουσία στην Ελλάδα το 2013

Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων με Supafil για ενεργειακή αναβάθμιση εύκολα, γρήγορα, καθαρά. Ο παρθένος ορυκτοβάμβακας της Knauf Insulation, Supafil, εφαρμόζεται σε διάκενα τοιχοποιίας για θερμομόνωση κατοικιών που χτίστηκαν πριν από το 1980, βελτιώνοντας την ενεργειακή τους απόδοση. Η FUV σε συνεργασία με την Knauf Insulation, παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Supafil, παρθένος ορυκτοβάμβακας με ανακυκλώσιμο περιεχόμενο, πιστοποιημένο με το χρυσό Eurofins για την ποιότητα του εσωτερικού αέρα στα κτίρια!

Επικοινωνία