Σχεδιάζοντας τον σωστό αερισμό

Ο ρυθμός ροής του αέρα, δηλαδή ο σωστός ορισμός της ποσότητας αέρα που πρέπει να ανταλλάσσεται σε εσωτερικά περιβάλλοντα, εκφράζεται σαφώς στον Ευρωπαϊκό κανονισμό ISO 17772-1.

Το κείμενο του Προτύπου ορίζει ότι οι ελάχιστες παράμετροι αερισμού αντιστοιχούν σε 14,4 m³/h ανά άτομο και οι μελετητές του αερισμού, με βάση αυτές τις ενδείξεις, οφείλουν να διαστασιολογήσουν το μέγεθος του απαραίτητου συστήματος.

Οι ρυθμοί ροής του αέρα που υποδεικνύονται από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, βασίζονται σε Διεθνείς Επιστημονικές Μελέτες που σχετίζονται με την εσωτερική ποιότητα αέρα (IAQ-Indoor Air Quality) και οφείλουν να διατηρούν τις συγκεντρώσεις των εσωτερικών ρύπων σε επίπεδα ασφαλή για την υγεία.

ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Τα τελευταία 5 χρόνια έχουν εμφανιστεί στην αγορά πολλές τεχνολογικές προτάσεις για τη δημιουργία συστημάτων Ελεγχόμενου Μηχανικού Αερισμού, τόσο σε ιδιωτικές κατοικίες όσο και στον τριτογενή τομέα.

Οι σχεδιαστές και οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικούς παράγοντες, όπως:

  • Διαθεσιμότητα τεχνικών χώρων για τον εξοπλισμό
  • Διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι και προϋπολογισμός σε σχέση με το κόστος της ενέργειας
  • Κλιματικό πλαίσιο και περιοχή που γίνονται οι επεμβάσεις
  • Καταγραφή των αναγκών εισερχόμενου φιλτραρισμένου αέρα για άτομα με ευαισθησίες
  • Ανάγκη ή όχι των αυτοματισμών για την ρύθμιση της εναλλαγής του αέρα
  • Προβλεπόμενη χρήση των δωματίων

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ Ο ΣΩΣΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΣΠΙΤΙΑ

 

Σε μια ιστορική περίοδο κατά την οποία είναι απαραίτητο να μειωθεί η κατανάλωση της ενέργειας όσο το δυνατόν περισσότερο, τα κτίρια γίνονται όλο και πιο αεροστεγανά εκμηδενίζοντας τις ανεξέλεγκτες εναλλαγές του αέρα.

Ο απαραίτητος εξαερισμός χωρίς την μείωση της ενέργειας μπορεί να «συντονιστεί» όπως και όταν χρειάζεται, μόνο με ένα ειδικό σύστημα με εναλλάκτη αέρα και ανάκτηση θερμότητας. Συχνά οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται το επίπεδο της εσωτερικής ρύπανσης, επομένως, ακόμη και σε κρίσιμες ή επικίνδυνες καταστάσεις, δεν αισθάνονται την ανάγκη να αερίζουν το περιβάλλον.

ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

Με το άνοιγμα των παραθύρων τον χειμώνα, ξοδεύουμε περισσότερο σε θέρμανση, χωρίς να βελτιώνουμε τα εσωτερικά επίπεδα ρύπανσης και υγρασίας. Το βέλτιστο θα ήταν να αερίζουμε τον αέρα στα υπνοδωμάτια κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι άνθρωποι κοιμούνται, έτσι ώστε να διατηρείται χαμηλή η συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα και υδρατμών που συμπυκνώνονται αναπόφευκτα στα ψυχρά σημεία. Αλλά επειδή κανένας δεν σηκώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να αερίζει το δωμάτιό του όταν κοιμάται, η μόνη λύση είναι ο Κτηριακός Πνεύμονας!

Καθαρός αέρας κατά παραγγελία με τον Κτηριακό Πνεύμονα!