ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ

Το Aircare AE εξασφαλίζει την ταχεία και αποτελεσματική αποβολλή της υγρασίας και των ανεπιθύμητων οσμών από μπάνια και κουζίνες σε κτίρια κατοικιών, γραφεία, ξενοδοχεία και σχολεία, τόσο νεόδμητα όσο και υπό ανακαίνιση κτήρια.

Μπορεί να τοποθετηθεί είτε πάνω από το κούφωμα είτε χωνευτό στον τοίχο

Μπορεί να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα ανάλογα με την ανάγκη του χρήστη και σε περίπτωση ιδιαίτερου κορεσμού υγρασίας να λύσει το πρόβλημα. Λειτουργεί πολύ καλά με παράλληλη χρήση του Aircare ES σε κάποιο άλλο σημείο του σπιτιού.

  • Οι επιδόσεις του Aircare AE:

*Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την οδηγία EN 13141-8.

**Τιμές που δηλώνονται για να επιτρέπουν συγκρίσεις με δηλώσεις ανταγωνιστών.

***Η αξιολόγηση αναφέρεται σε μέτρηση που έγινε στο κέντρο του δωματίου σε ένα κανονικοποιημένο περιβάλλον. Με τον όρο κανονικοποιημένο περιβάλλον εννοούμε ένα περιβάλλον με χρόνο αντήχησης ίσο με 0,5 δευτερόλεπτα.