ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΑΕΡΑ

Ο πρωταρχικός σκοπός του Aircare ES είναι να εγγυηθεί τη σωστή και αποτελεσματική εναλλαγή του αέρα στους κλειστούς χώρους, ανακτώντας την εσωτερική θερμική ενέργεια ενός εναλλάκτη διασταυρούμενης ροής (*) link.

Το Aircare ES είναι ένα Κτηριακός Πνεύμονας διασταυρούμενης ροής που χρησιμοποιεί έναν ενθαλπικό εναλλάκτη ικανό να ανταλλάσσει και να εξισορροπεί τόσο τη θερμική ενέργεια όσο και το περιεχόμενο της υγρασίας μέσω της ροής του αέρα που εισάγεται στο σπίτι σε σύγκριση με τη ροή αέρα που εξάγεται. Πρακτικά, ο αέρας εισέρχεται στο σπίτι σε παραπλήσια θερμοκρασία με την εσωτερική, η σχετική υγρασία παραμένει σταθερή και εξασφαλίζεται η εσωτερική θερμική άνεση.

Αυτή η συσκευή μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας είναι εξοπλισμένη με ένα τριπλό φίλτρο για την εξάλειψη του 98% των λεπτών σωματιδίων των 2,5 μm και όλων των PM10, μαζί με γύρη, ακάρεα, σπόρια και ακόμη και βακτήρια μεγαλύτερα από 0,4 μm. Εγγυάται θερμική απόδοση έως και 82%.

Διατίθεται σε 3 εκδόσεις:

ESW

ESI

ESL

  • Οι επιδόσεις του Aircare ES:

*Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την οδηγία EN 13141-8.

**Τιμές που δηλώνονται για να επιτρέπουν συγκρίσεις με δηλώσεις ανταγωνιστών.

***Η αξιολόγηση αναφέρεται σε μέτρηση που έγινε στο κέντρο του δωματίου σε ένα κανονικοποιημένο περιβάλλον. Με τον όρο κανονικοποιημένο περιβάλλον εννοούμε ένα περιβάλλον με χρόνο αντήχησης ίσο με 0,5 δευτερόλεπτα.

Η CASACLIMA ΚΑΙ Η TÜV SÜD ΕΓΓΥONTΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να προστατεύεται στις αγορές του, να λαμβάνει εγγυήσεις για την ποιότητα, την απόδοση και την ασφάλεια της συσκευής που έχει αγοράσει. Οι δηλώσεις του κατασκευαστή θα μπορούσαν να είναι μεροληπτικές: αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκαν τρίτοι φορείς πιστοποίησης που πιστοποιούν ότι τα αγαθά ανταποκρίνονται σε αντικειμενικές απαιτήσεις και παραμέτρους, ίδιες για όλους.

Μόνο η πιστοποίηση ποιότητας που εκδίδεται από τρίτο μέρος εγγυάται ότι η συσκευή κάνει αυτό που υπόσχεται και πληροί τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Το Aircare ES είναι το πρώτο αποκεντρωμένο σύστημα μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας που απέκτησε το Quality Seal του Ιταλικού φορέα πιστοποίησης CasaClima, ενώ τόσο το Aircare ES όσο και το Aircare AF έχουν δοκιμαστεί στα αυστηρά εργαστήρια TÜV SÜD. Τα έγγραφα είναι διαθέσιμα στο μενού Έντυπα-Εγχειρίδια.

Πιστοποιημένο από τα εργαστήρια TÜV SÜD και συμβατό με το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 60335.

Στην Ιταλία έχει αποκτήσει τη σφραγίδα ποιότητας του φορέα πιστοποίησης CasaClima.