Τι γίνεται αν έχω τζάκι στο σπίτι;

Αν υπάρχει τζάκι ανοιχτού θαλάμου (παραδοσιακό χωρίς τζαμένια πόρτα), τότε υπάρχει πιθανότητα να μεταφέρονται οι στάχτες και η κάπνα μέσα στον χώρο, όπως γίνεται στην περίπτωση τζακιού κοντά σε απορροφητήρα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ο μηχανισμός να έχει τοποθετηθεί μακριά από το τζάκι και όταν αυτό λειτουργεί, είτε να είναι κλειστός, είτε να είναι ρυθμισμένος μόνο στην προσαγωγή αέρα. Με αυτό τον τρόπο τροφοδοτεί με το απαραίτητο οξυγόνο τον χώρο αλλά δυστυχώς θα φέρνει μέσα παγωμένο αέρα καθώς ο εναλλάκτης δεν θα θερμαίνεται.

Κανονικά τα τζάκια ανοιχτού θαλάμου τείνουν να αντικατασταθούν από αυτά του κλειστού θαλάμου γιατί στην ουσία πρόκειται για μια διαμπερή τρύπα στο σπίτι με μεγάλες θερμικές απώλειες.

Επικοινωνία