Σε τι διαφέρουν μεταξύ τους οι μηχανισμοί;

Ο Κτιριακός Πνεύμονας είναι ένας αποκεντρωμένος μηχανισμός που έρχεται να δώσει την εναλλακτική λύση στα υπάρχοντα κεντρικά συστήματα VAM της αγοράς.

Αποφεύγονται οι οδεύσεις καναλιών στις οροφές και η απαραίτητη εναλλαγή γίνεται με μικρές τοπικές μονάδες ανά χώρο. Το ίδιο που συμβαίνει και με ένα σύστημα κεντρικού κλιματισμού όπου αντί για μια μονάδα με διάφορα κανάλια, τοποθετούνται τα κοινά split ανά χώρο.

Είναι μια ευέλικτη λύση ενεργειακής αναβάθμισης, τόσο στην ανακαίνιση όσο και στις νέες κατασκευές.

Υπάρχουν δύο είδη μηχανισμών: αμφίδρομης και διασταυρούμενης ροής.

Ο αμφίδρομης ροής χρησιμοποιεί μόνο μια οπή μέσα στην οποία τοποθετείται ο απαραίτητος μηχανισμός, ο εναλλάκτης είναι κεραμικός, ο αερισμός γίνεται διακοπτόμενα και το ποσοστό ανάκτησης είναι προσεγγιστικό.

Ο διασταυρούμενης ροής χρησιμοποιεί δύο οπές, ο εναλλάκτης είναι ενθαλπικός, ο αερισμός γίνεται συνεχόμενα και το ποσοστό ανάκτησης είναι εγγυημένο ανά ταχύτητα.

Τα περισσότερα μοντέλα των αποκεντρωμένων μηχανισμών με ανάκτηση θερμότητας διαθέτουν αρκετές λειτουργίες και αυτοματισμούς για να μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη. Μπορεί να επιλεχθεί η καλοκαιρινή ή η χειμερινή λειτουργία, το όριο του CO2 ή το ποσοστό της υγρασίας για την αυτόματη εκκίνησή του.

Η πραγματικότητα όμως είναι ότι ο μέσος χρήστης έχει ανάγκη από έναν μηχανισμό που θα λειτουργεί αυτόματα, συνεχώς και χωρίς να απαιτείται η δική του παρέμβαση. Όπως οι πνεύμονες στον ανθρώπινο οργανισμό λειτουργούν καθαρίζοντας το αίμα χωρίς να λάβουν κάποια άμεση εντολή, έτσι λειτουργεί και ο Κτιριακός Πνεύμονας. Αυτόματα και συνεχώς!

Συνεπώς συνιστούμε την χρήση του μηχανισμού στη βασική λειτουργία που κατά τη γνώμη μας είναι και η καλύτερη επιλογή.

Επικοινωνία