Ο ΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ ΚΑΙ Η ΣΩΣΤΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

Ο τοπικός (αποκεντρωμένος) ελεγχόμενος μηχανικός αερισμός με ανάκτηση θερμότητας είναι:

  • η πιο σύγχρονη και πρωτοποριακή τεχνολογία που προκύπτει από την αναζήτηση λύσεων για την Εξοικονόμηση Ενέργειας και τη βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών άνεσης. Φιλτράρει και ανανεώνει τον μπαγιάτικο αέρα στους κλειστούς χώρους χωρίς να μειώνει αισθητά τη θερμοκρασία.
  • το καταλληλότερο σύστημα για την απομάκρυνση της υγρασίας, της μούχλας και των δυσάρεστων οσμών από τον εσωτερικό αέρα, καθώς και κάθε είδους αερολυμάτων και εσωτερικών ρύπων που εκπέμπονται από έπιπλα, χημικά απορρυπαντικά, ανθρώπους και κατοικίδια.

Οι χώροι που διαθέτουν Κτηριακό Πνεύμονα είναι υγιείς και ευεξία, αποτρέπουν την εμφάνιση αναπνευστικών ασθενειών, εγγυώνται εξοικονόμηση ενέργειας και πρωτοφανή άνεση και αίσθηση καλής διαβίωσης.

Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αν αερίζετε ανοίγοντας τα παράθυρα στο σπίτι σας σπίτι, ξοδεύετε περισσότερη ενέργεια και παρόλα αυτά δεν ανανεώνετε τον αέρα όπως θα περιμένατε.

Η παραδοσιακή διαδικασία αερισμού με το άνοιγμα των παραθύρων είναι πλέον ξεπερασμένη, ανήκει στο παρελθόν: δεν είναι αποτελεσματική, σπαταλά άσκοπα ενέργεια και δεν επιτρέπει την απαραίτητη ανακυκλοφορία του αέρα στους χώρους όπως κάνει ο ελεγχόμενος αερισμός.

Ο ελεγχόμενος αερισμός των εσωτερικών χώρων είναι η πιο πρωταρχική ανάγκη, σε αντίθεση με την κοινή πεποίθηση ότι ο έλεγχος της εσωτερικής θερμοκρασίας είναι το πιο βασικό στοιχείο. Η διαδικασία του σωστού αερισμού είναι αποτελεσματική μόνο με την παρουσία ειδικού μηχανικού συστήματος.

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Το αντικείμενο του ελεγχόμενου αερισμού με ανάκτηση θερμότητας είναι πολύπλευρο και η αγορά παρουσιάζει τόσο διαφορετικές τεχνολογίες όσο και διαφορετικούς τύπους συστημάτων. Η πρώτη ουσιαστική διαφορά είναι μεταξύ ενός κεντρικού συστήματος και περισσότερων αποκεντρωμένων μηχανισμών.

Το κεντρικό μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα ολόκληρο κτήριο ή σε ένα διαμέρισμα. Αποτελείται από δίκτυα σωληνώσεων και απαιτείται μια κεντρική μονάδα μεγάλης ισχύος σε κάποιον αποκλειστικό χώρο.

Το αποκεντρωμένο σύστημα αποτελείται από περισσότερες μονάδες και τοποθετείται ανά χώρο, ανάλογα με τις ανάγκες του ιδιοκτήτη.

Η κυρίαρχη τάση μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήθελε τα κεντρικά συστήματα στα νέα κτίρια και τα αποκεντρωμένα ή στις ανακαινίσεις. Ωστόσο, δεδομένου ότι η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς, σήμερα μπορούμε εύκολα να σκεφτούμε ένα αποκεντρωμένο σύστημα ελεγχόμενου αερισμού ακόμη και σε νέα κτίρια, εφόσον εξασφαλίζουν τη σωστή κυκλοφορία του αέρα.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Για την εγκατάστασή τους απαιτούνται εργασίες στις τοιχοποιίες, εργασίες σε ψευδοροφές, αγωγούς και σίγουρα έναν ειδικό χώρο για τη εγκατάσταση της κεντρικής μονάδας. Υπάρχουν κεντρικά συστήματα για μεγάλα πολυώροφα κτίρια ή μεσαίου μεγέθους για μονοκατοικίες και διαμερίσματα. Σε κάθε περίπτωση απαιτούνται επιπρόσθετες εργασίες μεγάλης κλίμακας που αυξάνουν τα κόστη και τους χρόνους.

Ιδιαίτερα για την καθαρισμό των αεραγωγών, απαιτείται εξειδικευμένο συνεργείο με εργασίες υψηλού κόστους που οφείλουν να γίνονται σε τακτά διαστήματα.

Τα κεντρικά συστήματα εξαερισμού διαχειρίζονται την ροή του αέρα με την ίδια ταχύτητα σε όλους τους χώρους. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτονομίας, προσαρμογής ή αυξομείωσης του αερισμού από τον ένα χώρο στον άλλο αν προκύψει ανάγκη (πχ. Συγκέντρωση περισσοτέρων ατόμων στην τραπεζαρία για ένα δείπνο ή στέγνωμα ρούχων σε ένα μικρό δωμάτιο). Με ένα αποκεντρωμένο σύστημα ελεγχόμενου αερισμού μπορεί να υπάρξει αυτονομία ανά χώρο.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τα αποκεντρωμένα συστήματα αερισμού είναι πιο ευέλικτα και κατάλληλα για νέα κτίρια, ανακαινίσεις και ήδη κατοικημένα σπίτια, επειδή είναι πολύ μικρά, μπορούν να εγκατασταθούν χωρίς πολλές οικοδομικές εργασίες. Στις περισσότερες περιπτώσεις αρκούν 2 τρύπες διαμέτρου 8 εκατοστών ενώ στις πιο πολύπλοκες εγκαταστάσεις απαιτείται το σκάψιμο και η τοποθέτηση ενός κουτιού στον τοίχο. Η εργασία είναι ελάχιστη, εύκολη, δεν απαιτούνται αγωγοί, ψευδοροφές ή κάποιος τεχνικός χώρος.

Το πιο σημαντικό όμως είναι η συντήρηση και αλλαγή των φίλτρων. Στα κεντρικά συστήματα θα πρέπει να γίνεται καθαρισμός των αεραγωγών με ειδικά συνεργεία και ακριβές τεχνικές. Αν δεν γίνεται ο συγκεκριμένος καθαρισμός, υπάρχει κίνδυνος παρουσίας της νόσου των λεγεωνάριων και γενικότερα της μόλυνσης του χώρου από τα αερολύματα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη φίλτρων στην κεντρική μονάδα.

Τα αποκεντρωμένα συστήματα είναι ευέλικτα και προσαρμόζονται εύκολα στις ανάγκες σας. Επιτρέπουν να διαχειρίζεστε τη ροή του αέρα για κάθε μεμονωμένο δωμάτιο ξεχωριστά ενώ η αλλαγή των φίλτρων γίνεται επιτόπου σε κάθε μηχάνημα.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η ανάκτηση θερμότητας γίνεται με τους εναλλάκτες και υπάρχουν δύο διαφορετικές τυπολογίες:

Σύστημα αμφίδρομης ροής

Τα συστήματα αμφίδρομης ροής αποτελούνται από έναν ενιαίο σωλήνα που λειτουργεί με εναλλασσόμενους κύκλους εισαγωγής και εξαγωγής αέρα. Για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα 70’’ εξάγουν τον μπαγιάτικο αέρα και στη συνέχεια, για τα επόμενα 70’’ εισάγουν φρέσκο αέρα στο περιβάλλον.

Ο εναλλάκτης αμφίδρομης ροής χρησιμοποιεί την ίδια οπή για την προσαγωγή και απαγωγή του αέρα. Αυτού του είδους οι εναλλάκτες είναι συνήθως κεραμικοί.

Συστήνεται από τον κατασκευαστή να τα τοποθετήσετε ανά ζεύγη για να λάβετε καλά αποτελέσματα, όπως αναφέρεται και στον κανονισμό EN 13141-8. Η εγκατάστασή τους είναι ιδιαίτερα εύκολη και το κόστος είναι το πιο χαμηλό της αγοράς.

Το αρνητικό είναι ότι ο εναλλάκτης τους λειτουργεί περισσότερο ως θερμοσυσσωρευτής καθώς γεμίζει και αδειάζει από θερμότητα σε κάθε κύκλο ροής με αποτέλεσμα όταν είναι σε πλήρη λειτουργία να έχει μικρότερο ποσοστό απόδοσης από την ονομαστική του.

Σύστημα διασταυρούμενης ροής

Είναι μονάδες εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας που διαχειρίζονται την εισαγωγή και την απαγωγή αέρα μέσα από ξεχωριστές οδεύσεις. Έχουν σχεδιαστεί για να επιτυγχάνουν υψηλή ποιότητα φιλτραρισμένου αέρα με πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας καθώς ανακτούν μεγάλο μέρος της ενέργειας (έως και 82%), μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας.

Ο εναλλάκτης διασταυρούμενης ροής χρησιμοποιεί δύο οπές, μια για την κάθε ροή (απαγωγή και προσαγωγή). Οι ροές του αέρα είναι συνεχόμενες και δεν έρχονται σε καμία επαφή μεταξύ τους. Πρόκειται για τον πιο ποιοτικό και αποτελεσματικό τρόπο ανάκτησης θερμότητας και χρησιμοποιείται τόσο σε κεντρικά όσο και σε αποκεντρωμένα συστήματα.

Είναι ευέλικτα μηχανήματα και τοποθετούνται εύκολα στον τοίχο ή πάνω από το παράθυρο.

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΣΩΣΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΜΑΣ;

Σε αυτό το ερώτημα απαντούν οι υποχρεωτικοί κανονισμοί που προέκυψαν μετά από περισσότερα από 30 χρόνια επιστημονικής έρευνας. Δεν υπάρχει τίποτα να εφεύρουμε και ο σωστός αερισμός σχεδιάζεται σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια και κανονισμούς αερισμού.

ΕΝΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ;

Με τη διάδοση της έννοιας του παθητικού σπιτιού, ο μηχανικός αερισμός αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα. Η ανάγκη μείωσης της ενεργειακής δαπάνης στο ελάχιστο ευνοεί την κατασκευή ολοένα και πιο στεγανών διαμερισμάτων, σχολείων και γραφείων. Η πολύ υψηλή αεροστεγανότητα και η απουσία φυσικών ροών αέρα, ωστόσο, δημιουργούν επίσης το ιδανικό περιβάλλον για τον πολλαπλασιασμό της μούχλας.

Ένας Κτηριακός Πνεύμονας προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα με μεγαλύτερο από όλα την εξισορρόπηση στην εξοικονόμηση της ενέργειας με τον τέλειο αερισμό στους κλειστούς χώρους, χάρη στον εναλλάκτη αέρα με ανάκτηση θερμότητας.

 

ΠΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΟΣΤΙΣΕΙ ΜΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ;

Κάναμε μια σύγκριση μεταξύ της κατανάλωσης συστημάτων μηχανικού αερισμού Thesan με άλλες οικιακές συσκευές κοινής χρήσης.