Πείραμα: Σύγκριση πολυστερίνης με ινώδη υλικά, συμπεριφορά στα θερμά κλίματα

Συγκρίνοντας πολυστερίνη με πετροβάμβακα και παρθένο ορυκτοβάμβακα Supafil, καταλαβαίνουμε καλύτερα την συμπεριφορά τους στη ζέστη και όχι μόνο στο κρύο. Το πείραμα είναι προσεγγιστικό, δεν συμπεριλαμβάνονται τα υπόλοιπα υλικά προστασίας (τσιμεντοκονίες, δάπεδα, πλακάκια κλπ) και στόχο έχει να κάνει μια πρώτη προσεγγιστική ανάλυση της συμπεριφοράς των υλικών. Θα ακολουθήσουν κι άλλα πειράματα πιο αναλυτικά. Διευκρινίζουμε ότι το πείραμα δεν έγινε για να δυσφημίσει ένα προϊόν συγκριτικά με κάποιο άλλο.

Επικοινωνία