Πείραμα: Μέτρηση ηχομόνωσης με Supafil

Με ένα πολύ χρήσιμο παράδειγμα οι φίλοι μας από την Ισπανία αποδεικνύουν τη συνεισφορά του παρθένου ορυκτοβάμβακα Supafil στην ηχομόνωση. Εκτός από ένα άριστης ποιότητας θερμομονωτικό υλικό, συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό και στην ηχομόνωση! Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την εταιρία www.aislasinobra.es που μας διέθεσαν το υλικό τους!

Επικοινωνία