Πείραμα: Σύγκριση Supafil με πολυστερίνη και πετροβάμβακα (short)

Στα νότια κλίματα η ανάγκη θερμικής προστασίας είναι μοιρασμένη τόσο στον χειμώνα όσο και στο καλοκαίρι! Με το συγκεκριμένο πείραμα φαίνεται πόσο ευεργετική είναι η χρήση του πετροβάμβακα ή του παρθένου ορυκτοβάμβακα συγκριτικά με την πολυστερίνη, παρότι έχει καλύτερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (λ). Τέλος λοιπόν στην τυφλή (λ)αμδολαγνεία που μας οδηγεί σε όσο μικρότερους αριθμούς, χωρίς να υπολογίζουμε άλλα σημαντικά δεδομένα όπως η θερμοχωρητικότητα!

Επικοινωνία