Τι προσφέρει ο Κτιριακός Πνεύμονας;

Ανανεώνεται ο αέρας όπως γινόταν με τα παλιά κουφώματα και έτσι πετυχαίνουμε:

  1. ιδανική αφύγρανση του χώρου με φυσικό τρόπο, δηλαδή με την εναλλαγή του αέρα
  2. διατηρώ σχεδόν σταθερή την εσωτερική θερμοκρασία, εξοικονόμηση στη θέρμανση
  3. αερίζω ελεγχόμενα και ανάλογα με τις ανάγκες μου τόσο όσο χρειάζομαι, όχι ανεξέλεγκτα όπως γίνεται με την ανάκλιση ή με τον παραδοσιακό αερισμό
  4. αποβάλλω τις οσμές, την κλεισούρα και το CO2 που ο ίδιος παράγω
  5. αερίζω με περισσότερη ασφάλεια ακόμα κι όταν λείπω έχοντας τα κουφώματα σφραγισμένα
  6. φιλτράρω τον αέρα που μπαίνει στον χώρο

 

Επικοινωνία