Γίνεται αντικατάσταση του φίλτρου στον χρόνο με κόστος 50€ ανά τεμάχιο.