Γίνεται αντικατάσταση του φίλτρου στον χρόνο με κόστος 50€ ανά τεμάχιο.

 

Γίνεται αντικατάσταση του φίλτρου στον χρόνο με κόστος 50€ ανά τεμάχιο.