Είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία που ολοκληρώνεται σε περίπου 2 ώρες για το κάθε μηχάνημα. Το συνεργείο μας διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και με την ελάχιστη όχληση παραδίδει τους μηχανισμούς σε λειτουργία εντός της ημέρας.

 

Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ εύκολη εφαρμογή και μπορεί να την κάνει ο οποιοσδήποτε τεχνικός καθώς απαιτείται μόνο μια τρύπα στον τοίχο.