Για τον συγκεκριμένο εξοπλισμό απαιτούνται δύο τρύπες στον τοίχο, η μια δίπλα στην άλλη. Στη συνέχεια τοποθετείται εσωτερικά ο μηχανισμός και είναι έτοιμος για λειτουργία.