Ο καθαρισμός γίνεται πολύ εύκολα, ανά δύο μήνες. Στον χρόνο είναι καλό να αλλάξουν τα φίλτρα με κόστος 8€ για το κάθε ένα (απαιτούνται δύο ανά μηχανισμό).