Εάν ο τοίχος είναι πιο λεπτός από 25 εκατοστά, τότε προσθέτουμε το ειδικό τεμάχιο πολυστερίνης στο εξωτερικό σημείο του τοίχου και στη συνέχεια μπορεί να βαφτεί στο ίδιο χρώμα. Αυτό γίνεται για να μην προεξέχει η σωλήνα και να προστατεύεται θερμικά ο εναλλάκτης.