Στο συγκεκριμένο κτίριο είχε τοποθετηθεί ελαφρόπετρα ως θερμομονωτικό υλικό. Με την τεχνογνωσία μας και τον ειδικό εξοπλισμό μας, μπορέσαμε να μετατρέψουμε τη μηχανή μας σε μια πολύ δυνατή ηλεκτρική σκούπα, απομακρύνοντας από τους τοίχους περίπου 500 κιλά θηραϊκής ελαφρόπετρας. Το διάκενο ήταν περίπου 10 εκατοστά και καταφέραμε να προσφέρουμε ιδανική θερμομόνωση με παρθένο ορυκτοβάμβακα πυκνότητας 35 κιλών / κυβικό.