Κάνοντας χρήση του διακένου που υπήρχε στην υπάρχουσα ξύλινη τοιχοποιία, γνωστή ως μπαγδατί, καταφέραμε να εμφυσήσουμε 200 κιλά παρθένου ορυκτοβάμβακα χωρίς να επηρεάσουμε καθόλου την ιστορική κατασκευή. Η ευελιξία του συστήματός μας επιτρέπει την εύκολη μεταφορά και χρήση της κατάλληλης πρέσας στο νησί, μαζί με τα απαιτούμενα υλικά. Οι υπάρχουσες ιστορικές τοιχοποιίες παρέμειναν στη θέση τους και δεν επηρεάστηκαν καθόλου.