Σε πολλά κτίρια υπάρχει οριζόντια πλάκα και πάνω από αυτή υπάρχει ξύλινη στέγη. Το κενό μεταξύ των κεραμιδιών και της πλάκας αποτελεί μια πολύ μεγάλη θερμική απώλεια τον χειμώνα ενώ γίνεται ένας φούρνος το καλοκαίρι.

 

Προσοχή, επισημαίνουμε ότι για να γίνει η εμφύσηση θα πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος μεταξύ των κεραμιδιών και της οριζόντιας πλάκας ή της γυψοσανίδας. Αν η πλάκα, όπως την βλέπουμε από κάτω ακολουθεί την κλίση των κεραμιδιών, τότε δεν υπάρχει το κατάλληλο κενό για την εμφύσηση. Η πρόσβαση στη στέγη μπορεί να γίνει ανάλογα με την ευκολία που προσφέρει η κατασκευή, είτε βγάζοντας κάποια κεραμίδια είτε από κάτω.

Όταν υπάρχει το κατάλληλο κενό, μπορεί να γεμίσει μέχρι και το πιο στενό σημείο της στέγης, από τον κορφιά έως την πιο μικρή γωνία. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου ήταν τοποθετημένο ένα μικρό μονωτικό πάχους 3 ή 5 εκατοστών. Αυτή η μόνωση όμως δεν ήταν σε καμία περίπτωση επαρκής και μετά την τοποθέτηση του παρθένου ορυκτοβάμβακα, πάχους 20 εκατοστών το λιγότερο, η διαφορά ήταν τεράστια, χειμώνα ή καλοκαίρι. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε τοποθετήσει μόνωση πάχους 30 εκατοστών λόγω της κλιματικής ζώνης που βρισκόταν η ιδιοκτησία.