Τα παλιά ξύλινα δάπεδα έχουν κενό μεταξύ του ξύλου και της πλάκας. Τα καδρόνια δημιουργούν κλειστούς θαλάμους και στην περίπτωση μιας ανακαίνισης είναι εύκολο να τοποθετηθεί παρθένος ορυκτοβάμβακας.

Αρκεί στη συνέχεια να επεξεργαστεί κατάλληλα ο ξύλινο δάπεδο και να λουστραριστεί. Στην περίπτωση ήδη λουστραρισμένου δαπέδου σε χώρο που κατοικείται, είναι ασύμφορη εργασία λόγω του κόστους και των επιπλέων εργασιών. Αυτή η επιλογή γίνεται όταν από κάτω υπάρχει εκτεθειμένη πυλωτή ή όταν μεταξύ ορόφων απαιτείται ηχομόνωση από αέρα.

Ένα από τα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει σε αυτή την εφαρμογή είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις υπήρχαν μπάζα και χώματα κάτω από το δάπεδο και ανάμεσα στα καδρόνια. Αν όμως το δάπεδο είναι καθαρό, μπορεί πολύ εύκολα να γίνει η πλήρωση του διακένου. Αν ξηλωθεί το πάτωμα και ξαναφτιαχτεί, τότε δεν συμφέρει να χρησιμοποιήσετε την τεχνική μας και τοποθετείτε με τα χέρια τα κατάλληλα θερμομονωτικά, αντικραδασμικά και ηχομονωτικά υλικά.